Nasleđivanje imovine u inostranstvu: ostvarenje sna, ali ne zaboravite na izazove

Piše Nikola Tomašević, predsednik CBSA

 

Do 2030. godine, milenijalci će posedovati pet puta veće bogatstvo nego što to imaju sada s obzirom na prognoze prema kojima samo u SAD oni treba uskoro da naslede preko 68 triliona dolara od njihovih roditelja pripadnika bejbi bum (Baby Boom) generacije.

Podaci nisu dostupni za ostatak sveta, ali približava se najveći prenos bogatstva u istoriji.

Usled ovoga će nesumnjivo nastati mnoštvo slučajeva međunarodnog nasleđivanja s obzirom na globalni opseg investicija i imovine.  

Osobe koje nasleđuju imovinu u inostranstvu obično ne znaju šta da rade i kome da se obrate, pa lutaju od jednog savetnika do drugog, tražeći rešenja i način da shvate šta ih čeka. Ovo obično iziskuje dosta putovanja (što je Covid-19 još više zakomplikovao) kao i drugih troškova i stvara neizvesnost u pogledu toga kako će se postupak odvijati.

Postupak nasleđivanja je složen, a u slučaju nasleđivanja u inostranstvu, situacija je još složenija zbog jezičkih, kulturnih i zakonskih prepreka.

Potražite stručni savet i zastupanje

Razgovarajte sa pravnim, finansijskim i poreskim stručnjakom koji će vas voditi kroz čitav proces i skratiti vreme čekanja na nasledstvo uz plaćanje minimalnog poreza.

Merodavno pravo

Kada francuski državljanin nasledi imovinu u inostranstvu od bake u Poljskoj ili rođaka u Portugalu, na takvu imovinu se primenjuje inostrano zakonodavstvo.

Ključni korak u ovom postupku je određivanje koje je pravo merodavno jer se ono može razlikovati od prava važećeg u zemlji prebivališta naslednika. To ponekad može da znači da će neko naslediti manje ili platiti veći porez od očekivanog usled razlike u pravilima.

Porezi

Iako se porez obično plaća u zemlji u kojoj se nalazi imovina koja se nasleđuje, prema nekim pravnim sistemima se nasledstvo oporezuje i u zemlji prebivališta naslednika. To može dovesti do dvostrukog oporezivanja u odsustvu relevantnih međunarodnih ugovora.

Pored toga, poreske stope se znatno razlikuju. Na primer, u istočnoj Evropi se one kreću od 0 do 3% bez obzira na odnos ostavioca i naslednika (da li je u pitanju uža porodica ili rođaci), ali u zapadnoj Evropi to može biti i 50% u zavisnosti od odnosa sa ostaviocem i vrednosti nasleđene imovine.

Dokumenta

Da bi se dokazao odnos između naslednika i ostavioca, moraju se prikupiti relevantni dokumenti ili potvrde u raznim zemljama. Na ovo treba obratiti posebnu pažnju, jer neposedovanje kompletne dokumentacije može dovesti do  komplikacija kasnije u toku postupka.

Dokumenti obično moraju biti snabdeveni apostilom ili proći postupak „priznavanja“ ukoliko ne postoje međunarodni ugovori između datih zemalja.

Dodatni problemi se mogu javiti usled toga što se ista imena različito pišu ili izgovaraju na različitim jezicima. O svemu tome treba voditi računa na vreme kako bi se izbegli dodatni troškovi i kako se ne bi gubilo vreme.   

Ko vodi ostavinski postupak?

U većini evropskih zemalja uobičajeno je da javni beležnici vode ostavinski postupak, ali i sudovi mogu obavljati ovaj posao. U nekim zemljama ne postoji formalni ostavinski postupak jer se on sprovodi automatski između supružnika, dok deca imaju pravo da traže svoj deo od nadživelog supružnika. Zašto je to bitno? Pa, ako ne postoji ostavinski postupak i ne postoji rešenje o nasleđivanju, nasledstvo se ne može tražiti u drugoj zemlji osim ako se ne pokrene potpuno nov postupak u toj drugoj zemlji.

Imajući u vidu sve razlike u praksi i zakonodavstvu između zemalja pa čak i regiona, može postojati desetine različitih scenarija sa istim ishodom.

Činjenica je da niko ne zna sve.

Ali zajedno znamo više.

To je pokretačka snaga CBSA-a, organizacije koja pruža usluge na globalnom nivou,  koja stavlja klijenta na prvo mesto i koja pruža sveobuhvatna rešenja u oblasti nasleđivanja u inostranstvu*.

Pružamo podršku našim klijentima širom sveta na putu koji je pred njima. Posvećeni smo tome da pružimo klijentima kvalitetna i održiva rešenja u pogledu prenošenja njihovog bogatstva na buduće generacije i obezbeđujemo da klijenti dobiju svoje nasledstvo uz minimalni trud. 

* Dugogodišnja praksa i saradnja između partnera mreže omogućava CBSA-u da pruži rešenja prilagođena svakom klijentu, pokrivajući različite jurisdikcije, pri čemu se ceo postupak odvija preko jedne osobe za kontakt, garantujući dostupnost, efikasnost i fleksibilnost 24 časa dnevno.

Kontaktirajte nas