KAKO CBSA RADI?

Saznajte više o našoj stručnosti

Nasledstvo u inostranstvu

Nasleđivanje u inostranstvu je izuzetno složen proces zbog jezičkih prepreka, udaljenosti, različitih običaja i propisa. Međutim, CBSA pojednostavljuje ovaj proces i svodi na najmanju moguću meru potrebu da klijent učestvuje u njemu. Pojednostavljivanje tog procesa je u samoj suštini misije CBSA da pruži pravnu sigurnost u komplikovanoj materiji nasleđivanja u inostranstvu koja se stalno menja. Ono prožima sve što mi radimo - od pružanja pravnih saveta, planiranja ostavine i sačinjavanja testamenta, do načina na koji pružamo usluge našim klijentima i upravljamo svojim poslovanjem. Ukoliko očekujete da nasledite imovinu u inostranstvu, CBSA sa svojim partnerima pruža kompletne usluge na jednom mestu.

Podnesite zahtev i naš lokalni partner će Vas kontaktirati i pružiti sve potrebne informacije u vezi sa porodičnim nasleđem na Vašem jeziku. U zavisnosti od jurisdikcije i obima usluga, svakom klijentu možemo unapred pružiti procenu troškova.

Ukoliko ste zadovoljni ponudom, naš lokalni partner će u saradnji sa partnerima iz drugih zemalja pregledati dokumentaciju, propise, praksu i izraditi plan postupka nasleđivanja. Oni će Vam pomoći da razumete sve aspekte nasleđivanja imovine u inostranstvu - koje korake treba preduzeti, koliko dugo će postupak trajati, koje poreze i naknade treba platiti. Angažujemo samo partnere i advokate koji imaju dokazano iskustvo u materiji planiranja ostavine i koji mogu pružiti klijentima više različitih opcija. Svi članovi prolaze strogu proveru kako bismo obezbedili da naši klijenti dobiju kvalitetan i praktičan savet u vezi sa predmetnom poslednjom voljom i testamentom.

Naši članovi pružaju pomoć u prikupljanju dokumenata, pronalaženju imovine, pregledu dokumentacije o nasledstvu, pokretanju postupka nasleđivanja, poreskom planiranju, otvaranju bankovnih računa u inostranstvu, optimizaciji troškova i saradnji sa državnim organima. Koristimo najsavremeniju tehnologiju kako bismo pružili efikasnu i kvalitetnu uslugu, razmenili informacije, čuvali podatke i podelili znanja. Naši članovi će: prikupiti dokumentaciju, pronaći imovinu, pregledati dokumentaciju koja se odnosi na nasledstvo, upravljati postupkom nasleđivanja, podneti zahtev za upis imovine pred državnim organima, izvršiti poresko planiranje, otvoriti bankovne račune u inostranstvu, isplanirati sve troškove, izvršiti optimizaciju i prenos sredstava.

Mi smo na raspolaganju 24 časa da odgovorimo na sve upite i pružimo Vam ažurne informacije na Vašem jeziku. Posvećeni smo tome da uvek budete obavešteni i u toku sa svim fazama postupka koje su u skladu sa najboljom praksom u ovoj oblasti.

Zahtevamo efikasnost i vrhunski kvalitet od svih članova naše mreže u radu na predmetima klijenata. Uvek nastojimo da izvršimo prenos sredstava što je pre moguće.

Planiranje ostavine

Uprkos verovanju da se planiranje ostavine završava sačinjavanjem testamenta, zapravo se radi o mnogo dinamičnijoj i široj praksi koja obuhvata mnogo više od adekvatnog raspolaganja imovinom. Pre pisanja poslednje volje i testamenta, treba se konsultovati sa advokatom i usko specijalizovanim advokatom za trastove. Ipak, ovaj korak je samo početak. Mi možemo pomoći da postignete svoje finansijske ciljeve kroz holistički pristup koji obuhvata poresko planiranje, poslovno planiranje i planiranje u smislu zdravstvene zaštite. Naši stručnjaci Vas mogu posavetovati u vezi sa planiranjem ostavine i aranžmanima koji Vama najviše odgovaraju - bilo da je u pitanju Vaša imovina ili nasledstvo od roditelja ili drugih članova porodice.

Podnesite zahtev i naš lokalni partner će Vas kontaktirati na maternjem jeziku. Predočićemo Vam pregled naših usluga i korake koje treba preduzeti u ovom postupku. Procena troškova se može dati unapred.

Nakon odobrenja plana i troškova, članovi i partneri naše mreže će uspostaviti saradnju kako bi pronašli najbolje moguće rešenje za Vas. Svaki partner ulaže svoje stručno znanje, a zajedno planiraju dalji tok postupka i obrazlažu svoj pristup.

CBSA će se pobrinuti za ceo postupak i omogućiti da Vaše učešće bude svedeno na minimum. Imaćete kontrolu u svakoj fazi postupka i ukoliko želite, možete da imate nadzor nad čitavim postupkom.

KAKO CBSA RADI?

Saznajte više o našoj stručnosti

Nasledstvo
u inostranstvu

Planiranje
ostavine

Kontaktirajte nas